Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise reeglid

1. Kasutatud terminid:

1.1 Oliver24.ee - 1) Leedu Vabariigi SE „Registrų centras“, juriidiliste isikute registri Vilniuse filiaalis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik UAB „Oliveris“, juriidilise isiku kood 300609488, registrijärgne aadress Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius, kirjavahetusaadress Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius. 2) e-pood aadressil www.oliver24.ee.
1.2 – 1) juriidiline isik; 2) teovõimeline füüsiline isik, st täisealiseks saanud isik, kelle teovõimet ei piirata kohtumäärusega; 3) alaealine vanuses 14–18, kellel on vanemate või eestkostjate nõusolek, välja arvatud juhul, kui ta on emantsipeeritud; 4) kõigi eespool nimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad.
1.3 Registreeritud kasutaja – isik, kes on registreerunud Oliver24.ee saidil ja kellel on konto.
1.4 Külastaja – inimene, kes sirvib Oliver24.ee-d.
1.5 Konto – Ostja Oliver24.ee-s registreerimise tulemus, mille tõttu luuakse tema isikuandmeid ja tellimuste ajalugu kaitsev konto (konto).
1.6 Privaatsuspoliitika – see dokument, mis sisaldab põhireegleid isikuandmete kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks Oliver24.ee abil.
1.7 Oliver24.ee partner – juriidiline isik: 1) kaupade müümine või teenuste pakkumine Oliver24.ee-le, samuti juriidilisele isikule, keda kasutatakse Oliver24.ee tellimuse täitmiseks; 2) millega viiakse Oliver24.ee, selle juriidilise isiku veebisaitidel või mis tahes meedias läbi ühismeetmeid või -projekte, milles kirjeldatakse Oliver24.ee ja selle juriidilise isiku tegevust või projekti.
1.8 Isikuandmed – igasugune teave füüsilise isiku kohta – andmesubjekt, kelle isik on teada või mida saab otseselt või kaudselt tuvastada selliste andmete abil nagu isikukood, üks või mitu isiklikku, füüsilist, füsioloogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset tunnust.
1.9 Isikuandmete vastutav töötleja – Oliver24.ee.
1.10 Teenused – kõik Oliver24.ee Ostjale pakutavad teenused.
1.11 Küpsis on väike fail, mis saadetakse seadmesse, kui keegi Oliver24.ee-d külastab. See kontseptsioon hõlmab lisaks küpsiste kasutamisele ka sarnaseid tööriistu.
1.12 Parool – Ostja loodud ja ainult talle teada olev unikaalne tähtede ja numbrite kombinatsioon, mis sisestatakse esmakordselt Oliver24.ee-s registreerumisel ja hiljem Kontole sisselogimiseks.
1.13 Brauser – programm, mis on loodud lehtede (veebilehtede) kuvamiseks veebis või personaalarvutis.
1.14 Administraator – Oliver24.ee turunduse eest vastutav isik.
1.15 IP-aadress – igale Interneti-ühendusega arvutile omistatud kordumatu number, mida nimetatakse Interneti-protokolli (IP) aadressiks. Kuna need numbrid määratakse tavaliselt riigiplokkide kaupa, saab IP-aadressi abil sageli tuvastada riiki, kus teie arvuti on internetiga ühendatud.
1.16 Reeglid – kehtivad Oliver24.ee e-poe ostutingimused.
1.17 Otseturundus on üksikisikutele kaupade ja teenuste pakkumine ja/või posti või telefoni teel või muul viisil pakutavate kaupade või teenuste kohta arvamuse küsimine.

2. Üldsätted

2.1 Privaatsuspoliitika reguleerib Ostja isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise aluspõhimõtteid ja protseduure.
2.2 Ostja isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine on kehtestatud privaatsuspoliitikaga, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusega ja teiste õigusaktidega.
2.3 Oma isikuandmete märkimisega nõustub Ostja, et Oliver24.ee haldab ja töötleb neid privaatsuspoliitikas ja õigusaktides sätestatud eesmärkidel, vahenditel ja protseduuridel.
2.4 Oliver24.ee järgib isikuandmete töötlemise järgmisi põhimõtteid:
2.4.1 Isikuandmeid kogutakse määratletud ja seaduslikel eesmärkidel.
2.4.2 Isikuandmeid töödeldakse täpselt ja õiglaselt.
2.4.3 Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, st ainult juhtudel, kui:
2.4.3.1 andmesubjekt annab nõusoleku, st nõustub järgima Oliver24.ee e-poe ostutingimusi;
2.4.3.2 leping sõlmitakse või täidetakse, kui üks pooltest on andmesubjekt;
2.4.3.3 Oliver24.ee on kohustatud töötlema isikuandmeid vastavalt seadusele;
2.4.3.4 isikuandmeid tuleb töödelda Oliver.lt või Oliver24.ee partneri, kellele isikuandmeid edastatakse, õigustatud huvi tõttu ja kui andmesubjekti huvid pole olulisemad.
2.4.4 Isikuandmeid ajakohastatakse pidevalt.
2.4.5 Isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see andmete töötlemise eesmärkidel vajalik on.
2.4.6 Isikuandmeid töötlevad ainult töötajad, kellele on selline õigus antud.
2.4.7 Kogu teave töödeldud isikuandmete kohta on konfidentsiaalne.
2.5 Oliver24.ee salvestab teabe (küpsised) külastajate arvutisse (seadmesse).
2.5.1 Sisestatud teavet kasutatakse Oliver24.ee tuvastamiseks eelmise Oliver24.ee külastajana, veebisaidi liikluse statistika kogumiseks.
2.5.2 Külastaja saab vaadata, millist teavet (küpsiseid) Oliver24.ee sisestab ja saab salvestatud küpsised kustutada.
2.5.3 Oma veebibrauseri sätete muutmisega on külastajal õigus esitada vastuväiteid teabe (küpsiste) salvestamise ja kasutamise kohta Külastaja arvutis (seadmes), kuid sel juhul ei pruugi mõned Veebisaidi funktsioonid Külastajale kättesaadavad olla.
2.5.4 Kui külastaja sirvib ja muul viisil Oliver24.ee veebilehte kasutab, salvestatakse teave (küpsised) külastaja arvutisse (seadmesse). Külastaja saab teabe (küpsiste) salvestamise tühistada, muutes oma veebibrauseri seadeid.
3. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
3.1 Ostja isikuandmeid, Oliver24.ee registreerimisvormis täpsustatud teavet, kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
3.1.1 töödelda Ostja kaupade tellimusi;
3.1.2 väljastada käibemaksuarveid;
3.1.3 korraldada kaupade esitlust ja kohaletoimetamist;
3.1.4 täita muid lepingulisi kohustusi;
3.1.5 otseturunduse eesmärgil.
3.2 Oliver24.ee-s registreerumisel peab ostja esitama üksikasjalikud ja õiged isikuandmed.
3.3 Oliver24.ee rakendab Ostjate ja registreeritud kasutajate isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.4 Oliver24.ee-l on õigus kasutada statistilistel eesmärkidel andmeid, mis ei ole otseselt seotud Ostjaga, st andmeid ostetud kaupade kohta. Sellist statistikat kogutakse ja töödeldakse viisil, mis välistab Ostja isiku või muude isikuandmete avalikustamise, mis võivad viia tuvastamiseni.
4. Isikuandmete muutmine/ajakohastamine ja edastamine kolmandatele isikutele
4.1 Oliver24.ee jätab endale õiguse edastada teavet kolmandatele isikutele privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel ja muudel juhtudel vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.
4.2 Ostjal ja teistel registreeritud kasutajatel on õigus igal ajal kontol olevat teavet muuta ja/või uuendada.
5. Teabe või nõuete edastamine
5.1 Ostjal või registreeritud kasutajal on õigus:
Ostjal on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või isikuandmete töötlemise peatamist, kui isikuandmeid on töödeldud muul viisil kui vastavalt seadusele.
5.1.2. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise osas;
5.2 Oliver24.ee, olles saanud ostja taotluse isikuandmete töötlemiseks, peab vastuse esitama hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates päringu kuupäevast. Arvestatakse ainult neid isikuandmete töötlemise taotlusi, mis esitatakse kirjalikult e-posti aadressil info@oliver24.ee või posti teel Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius.
6. Privaatsuseeskirjade muutmine/värskendamine
6.1 Oliver24.ee-l on õigus privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta.
6.2 Privaatsuspoliitika täiendused või muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Oliver24.ee-s.
6.3 Kui Ostja muudatustega ei nõustu, on tal õigus neist kirjalikult keelduda e-posti aadressil info@oliver24.ee või posti teel Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius. Privaatsuspoliitikaga nõustumata kaotab Ostja õiguse kasutada Oliver24.ee teenuseid.
6.4 Kui Ostja jätkab pärast privaatsuspoliitika lisamist või muutmist Oliver24.ee pakutavate teenuste kasutamist, loetakse, et Ostja nõustub uue sõnastusega.